Vật Liệu Xây Dựng

Home   /   Sản phẩm & Dịch vụ   /   Vật Liệu Xây Dựng

Với sứ mệnh là một công ty chuyên cung cấp các nguyên vật liệu xây dựng, hệ thống vận tải của chúng tôi được trang bị bằng các loại máy móc, trang thiết bị, xe kéo hiện đại và phân phối các vật liệu xây dựng chủ đạo:

  • Xi măng
  • Thép xây dựng
  • Phôi thép xây dựng
  • Tấm lợp
  • Gạch ngói

Brovchure

Download.PDF

LIKED OUR INDUSTRY?

We are always ready to welcome you

Learn More